top of page
People During Workshop

סדנאות תמיכה למתמודדים צעירים ולבנות / בני זוג

Support Group Meeting

קבוצת תמיכה (פרונטלית) למתמודדי פרקינסון צעירים

מנחה: נויה גבע, עו"ס, מטפלת זוגית ומשפחתית.
ניסיון רב שנים בליווי מתמודדים/ות עם פרקינסון ובני/ות משפחתם.

תאריך פתיחה: תאריך מדויק יפורסם בהמשך ומותנה ברישום משתתפים

מיקום: תל אביב, אזורי חן

מספר מפגשים: 8 - פעם בשבוע. יום ושעה יקבעו בהמשך.

משך מפגש: שעה וחצי, בין השעות – 19:00-20:30

המפגשים: יעסקו בהתמודדות עם קיומה של מחלה נוירודגנרטיבית בחיים –
ההשלכות הרגשיות על המתמודד בכל תחומי החיים.
ההשפעה על בני המשפחה, במעגלים הקרובים והרחוקים בהתאם למקום בו נמצאת המשפחה במעגל החיים. עולם התעסוקה והעבודה – איך ממשיכים לעבוד ומתאימים את העבודה ליכולות המשתנות.
יצירת אורח חיים מטיב לשמירה על היכולות ועוד.
ומעל הכל – מפגש עם מתמודדים אחרים אשר חווים אתגרים דומים ושונים – ללמוד אחד מהשנייה, לחלוק ידע, תמיכה וליצר קשר אשר יעזור להפיג את ההרגשת הלבד שהמחלה עלולה לזמן.

מפגש מעקב: יקבע סופית במסגרת הקבוצתית.

עלות: 270 ₪ למתמודד חבר בעמותה (30 ₪ למפגש) – העמותה מסבסדת 50% מהעלות

         540 ₪ למתמודד שאינו חבר בעמותה (60 ₪ למפגש)

פרטים נוספים ורישום: יש להרשם טלפונית ישירות מול ציפי גולדברגר מספר נייד - 0544209527

קבוצת תמיכה (פרונטלית) לבנות/בני זוג של מתמודדי פרקינסון צעירים

מנחה: נויה גבע, עו"ס, מטפלת זוגית ומשפחתית.
ניסיון רב שנים בליווי מתמודדים/ות עם פרקינסון ובני/ות משפחתם.

מועד פתיחה:  תאריך מדויק יפורסם בהמשך ומותנה ברישום משתתפים

מיקום: תל אביב, אזורי חן

מספר מפגשים: 8 מפגשים שבועיים + מפגש מעקב לאחר חודש. 

משך מפגש: שעה וחצי, בין השעות 19:00-20:30

הסדנא תעסוק בנושאים: התמודדות עם מחלה נוירודגנרטיבית בחיי היחיד, הזוג והמשפחה – "לא הייתה אמורה להיות עכשיו מחלה כזו…".
הכרות עם מחלת פרקינסון על היבטה השונים.
להיות "מטפל עיקרי" – מה זה אומר עבורי.
האם מותר לי לדאוג גם לעצמי.
ומעל הכל – מפגש עם מתמודדים אחרים אשר חווים אתגרים דומים ושונים – ללמוד אחד מהשני, לחלוק ידע, תמיכה וליצר קשר אשר יעזור להפיג את הרגשת הלבד שמחלה עלולה לזמן.

מפגש מעקב: יקבע סופית במסגרת הקבוצתית

עלות: 270 ₪ למתמודד חבר בעמותה (30 ₪ למפגש) – העמותה מסבסדת 50% מהעלות

         540 ₪ למתמודד שאינו חבר בעמותה (60 ₪ למפגש)

פרטים נוספים ורישום: יש להרשם טלפונית ישירות מול ציפי גולדברגר מספר נייד – 054-4209527

Support Group
Virtual Team Meeting

סדנת תמיכה בזום למתמודדים פרקינסון צעירים  "לוקחים את המושכות לידיים"

מנחה: דר׳ חגית כץ - הראל. עובדת כ-17 שנה בתחום השיקום הנוירולוגי, מתוכן 13 שנים בשיקום בקהילה במסגרת שירותי בריאות כללית.  בשנים האחרונות עוסקת ביישום גישת ניהול עצמי באוכלוסיות עם אבחנות נוירולוגיות כולל מחלת הפרקינסון.
תאריך פתיחה: יפורסם בהמשך ומותנה במינימום 10 משתתפים
מספר מפגשים: 8 מפגשים שבועיים + מפגש מעקב חודש לאחר סיום הסדנה
משך מפגש: שעתיים, בין השעות 19:00-21:00
הסדנה תעסוק בנושאים: היכרות עם גישת ניהול עצמי והרלוונטיות לפרקינסון, לימוד ותרגול מודל פתרון בעיות וקבלת החלטות, ניהול תסמיני המחלה והשלכותיהם על התפקוד היומיומי, התמודדות עם רגשות קשים, ניהול היחסים המשפחתיים ותקשורת עם בן הזוג, הגדלת מעגל התמיכה. הסדנה תותאם לקשיים והצרכים הספציפיים שיעלו המשתתפים.
מפגש מעקב: יערך לאחר כחודש מתום הסדנא
עלות: 350₪ למתמודד חבר בעמותה (35₪ למפגש) – העמותה מסבסדת 50% מהעלות.
         700₪ למתמודד שאינו חבר בעמותה (70₪ למפגש)

פרטים נוספים ולרישום: יש להרשם טלפונית ישירות מול ציפי גולדברגר - 054-4209527

bottom of page